Tiến Độ Thanh Toán Dự Án The Matrix One Mễ Trì

Cập Nhật Tiến Độ Thanh Toán Dự Án The Matrix One Mễ Trì Mới Nhất:

Tiến độ thanh toán thông thường khách hàng trong nước:

Bước 1: Đặt cọc 100.000.000 VND /căn hộ Ký Thỏa Thuận Đặt Cọc (TTĐC)

Thanh toán đợt 1 và ký HĐMB 20 % Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) (đã bao gồm khoản tiền đặt cọc) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký TTĐC.

Thanh toán đợt 2 10% Giá bán căn hộ (và VATtương ứng) Hoàn thành thi công kết cấu tầng 06 (dự kiến tháng 02/2020)

Thanh toán đợt 3 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công kết cấu tầng 20 (dự kiến tháng 06/2020)

Thanh toán đợt 4 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công kết cấu tầng 30 (dự kiến tháng 09/2020)

Thanh toán đợt 5 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công kết cấu tầng 40 (dự kiến tháng 11/2020)

Thanh toán đợt 6 10% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Hoàn thành thi công cất nóc (dự kiến tháng 01/2021)

Thanh toán đợt 7 25% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Chậm nhất vào ngày bàn giao căn hộ (Dự kiến tháng 12/2021)

Thanh toán đợt 8 5% Giá bán căn hộ (và VAT tương ứng) Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày CĐT gửi thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn ngày bàn giao GCN.
* Thời điểm bàn giao được nêu trong chính sách bán hàng này là thời điểm dự kiến, có thể thay đổi
phù hợp với thực tế xây dựng


ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN BẢNG GIÁ,NHẬN CUỘC GỌI TƯ VẤN DỰ ÁN THE MATRIX ONE

Hotline:0906 616 456